Serenity Vibration Healing®                                                 and Enlightenment Technique - SVH

Enastående suveräna verktyg för utveckling som hjälper dig

- om du vill förändra något i dig själv eller i ditt liv

- hitta din väg till högre medvetande

- styra dina tankar och få ett stilla sinne

- snabbt balansera situationer i din vardag med en enda tanke

- skapa med klarhet och fokus

- hitta din egen inre källa till skapande


The Golden Light visar dig vägen!

 

               "Wherever peace resides, there is Serenity.                                                                         Go within the stillness of your heart and you will find                                                       the  place of Serenity that is my home within you."                                                                         -  The Creator   


Vad är SVH?

Serenity Vibration Healing® and Enlightenment Technique är fantastiskt, lätt att lära sig och du kan redan efter ett par timmar börja använda tekniken.

SVH är fullspäckat med möjligheter om du vill förändra något i ditt liv. Det spelar ingen roll om du är ute efter att bli mer harmonisk, må bättre fysiskt, förbättra dina relationer, bli bättre på att måla eller hitta din andliga väg. SVH har så många möjligheter att genom olika unika processer och s.k."clearings", hjälpa dig undanröja blockeringar, hitta frön och fundament till olika obalanser i dig själv och att snabbt, effektivt och smidigt genomföra de förändringar du väljer att göra.

Grundstenen i SVH är Quantum Level Reprogramming, ett verktyg som på ett oerhört djupgående sätt hjälper till att omformatera och energimässigt ändra t.ex. hindrande föreställningar och uppfattningar som du anammat genom livet. QLR är verktyget som skriver om manuskriptet så det upplevda befrias från oönskade laddningar.

Du är alltid den som bestämmer om du vill ta emot eller genomföra olika SVH processer och "clearings". Du sätter dig i förarsätet med SVH och bestämmer hur färden ska bli!

SVH är en stark form av aktiv bön, och du arbetar med ditt högre medvetande och din själ. Den som aktiverar bönen är The Creator, vilket innebär att det alltid sker enligt allra högsta etiska standard och alltid genomförs på ett för dig tryggt och säkert sätt. Integreringen sker omedelbart och inga obalanser skapas.

SVH syftar till att vi ska vara suveräna i vår egen sfär och bara bli påverkade av det vi väljer att bli påverkade av. Att bli seren och ha ett stilla sinne, är viktigt när du är på din väg att återfinna ditt mästarskap. Utvecklingen mot ett högre medvetande kräver verkligen att vi bemästrar och styr vårt sinne.

SVH lärs ut i lärarledda kurser, där färdigheterna förfinas och mer och fler expanderande och djupgående verktyg byggs på från föregående nivå.

The Golden Light erbjuder 

Enskilda sessioner per telefon

SVH Level 1 kurs, Alla kurser förmedlas via telefon, Skype eller Zoom

SVH Level 1 Mastery kurs

SVH Level 1 Mastery, Animal Healing kurs

SVH Level 2 kurs

Läs mer under fliken SVH - kurser / sessioner.


Läs mer om SVH på den officiella hemsidan  serenityvibrationhealing.com

 

Källan till ljuset finns inom dig själv!