Serenity Vibration Healing®                                                 and Enlightenment Technique - SVH

Enastående suverän och fantastisk metod för utveckling, som hjälper dig

- hela och förändra obalanser i dig själv eller i ditt liv

- hitta din väg och utvecklas till högre medvetande

- snabbt balansera situationer i din vardag med en enda tanke

- skapa med klarhet och fokus

Med hjälp av SVH metoden lär du dig att skapa varaktig positiv förändring i ditt liv. Du har hjälp av suveränt enastående och otroligt djupgående metoder. Metoder som är enkla att lära sig och som är häpnadsväckande effektiva och som genomför förändringar sömlöst och smidigt.                                                                                             Du kanske vill bli mer harmonisk, må bättre fysiskt, förbättra dina relationer, bli mer kreativ, hela gamla trauman, hitta din andliga väg, hjälpa djuren på vår planet eller annat du vill jobba på.

SVH är en suverän väg att följa, om du känner en längtan att utvecklas mot högre medvetande, en andlig väg och därmed få mycket djupare perspektiv på världen och din plats i tillvaron. 


The Golden Light visar dig vägen!

 

               "Wherever peace resides, there is Serenity.                                                              Go within the stillness of your heart and you will find                                        the  place of Serenity that is my home within you."                                                                         -  The Creator   


Vad är SVH?

Serenity Vibration Healing® and Enlightenment Technique är fantastiskt, lätt att lära sig och du kan redan efter ett par timmar börja använda tekniken.

SVH är fullspäckat med möjligheter om du vill förändra något i ditt liv. Det spelar ingen roll om du är ute efter att bli mer harmonisk, må bättre fysiskt, förbättra dina relationer, hela gamla trauman,bli bättre på att måla eller hitta din andliga väg. SVH har så otroligt många möjligheter och genom olika unika exklusiva processer och s.k."clearings", hjälpa dig undanröja blockeringar, hitta grunden till olika obalanser i dig själv och att snabbt, effektivt och smidigt genomföra de förändringar du väljer att göra.

Du är alltid den som bestämmer om du vill ta emot eller genomföra olika SVH processer och "clearings". Du sätter dig i förarsätet med SVH och bestämmer hur färden ska bli!

SVH är en stark form av aktiv bön, och du arbetar med ditt högre medvetande och din själ. Den som aktiverar bönen är The Creator, vilket innebär att det alltid sker enligt allra högsta etiska standard och alltid genomförs på ett för dig tryggt och säkert sätt. Integreringen sker omedelbart och inga obalanser skapas.


SVH lärs ut i lärarledda kurser, där färdigheterna förfinas mer och mer och fler expanderande och djupgående verktyg byggs på från föregående nivå.

The Golden Light erbjuder 

Enskilda sessioner per telefon

SVH Level 1 kurs          Alla kurser förmedlas via telefon eller Zoom

SVH Level 1 Mastery kurs

SVH Level 1 Mastery, Animal Healing kurs

SVH Level 2 kurs

Läs mer under fliken SVH - kurser / sessioner.


Läs mer om SVH på den officiella hemsidan  serenityvibrationhealing.com

 

Källan till ljuset finns inom dig själv!