The Golden Light

- find your true self


 The Golden Light visar dig vägen 

till ditt sanna jag


 Lär dig en helt enastående, helande metod att hjälpa dig själv och andra med  

Sessioner via telefon, som stöd för ditt helande och förändring

En metod för utveckling mot högre medvetande   

En väg att hitta din inre källa till skapande The Golden Light erbjuder 

Kurser och enskilda sessioner i 

Serenity Vibration Healing® and Enlightenment Technique - SVH