Att måla - Vedic Art

 -  fritt och kravlöst

 -  intuitivt och direkt ur hjärtat, inget rätt eller fel

 - ett sätt att hitta din egen inre skaparkraft

 - ett sätt att må bra och bli mer kreativ

 - en väg till positiv förändring


Vad är Vedic art?

Vedic Art kan översättas med kunskap om konst eller skapande. Vedic Art bygger på 17 olika principer för skapandeprocessen, som du kan tillämpa i din kreativitet på målarduken likaväl som i livet.

Grundaren av Vedic Art är den svenske konstnären Curt Källman, som uttryckte det så här

"Konst och liv är så intimt förknippade att det går knappast att skilja dem åt. Det heter ju konsten att leva"

De 17 olika principerna, som du får till dig genom olika målningsövningar under grundkursen, hjälper dig att hitta din egen kompass och att börja följa den.

 Källan finns inom Dig själv!

Enligt grundsynen inom Vedic Art har vi alla den här förmågan till skapande. Den behöver kanske bara hjälp att komma fram, att hittas igen, ifall vi tappat bort den längs vägen.

Curt Källman har kallat Vedic Art för en "förlossningsklinik för kreativitet" och att måla Vedic Art sätter verkligen igång kreativiteten!

"En förlossningsklinik för kreativiteten!"  Curt Källman, grundare av Vedic Art

 


The Golden Light erbjuder grundkurser och fortsättningskurser i Vedic Art.